Cobotdemonstrationer på kundernas villkor

Coronapandemin har tvingat företag att hitta nya sätt att möta sina kunder. Det gäller även Universal Robots, som erbjuder både digitala demonstrationer och möjligheten att låna en robot en dag för att prova på själv.
– Vi vill att företagen ska känna sig trygga – utan att behöva sätta automationsresan på paus under pandemin, säger Ola Mellström, försäljningschef för Universal Robots i Sverige.