RSCUED Food & Beverage Webinar Teaser

Rscued tillverkar juice av frukt som annars hade slängts. Sedan en UR-cobot tagit över det tyngsta momentet på fabriken – att plocka och packa flaskorna – har arbetet blivit betydligt mindre slitsamt för medarbetarna. Conteqi kommer även att demonstrera en palleteringslösning. Webinaret innehåller en opinionsundersökning bland deltagarna, och avslutas med en frågestund.