RSCUED FRUITS - ROBOT GER FRUKTRÄDDARE BÄTTRE ARBETSMILJÖ

Helsingborg är navet för frukt i Sverige, hamnen kallas för ”Sveriges frukthamn”. Rscueds fabrik finns fem minuter från de stora grossisterna. Affärsidén och missionen är att rädda frukt och grönsaker som annars hade slängts, och därigenom spara på jordens resurser.
Rscued tar hand om sådant som blivit felmarkerat, har fel storlek eller mognat för fort. Av frukt som är fin görs juice, smoothies, glass, chips med mera. Varorna finns att köpa i butiker, på restauranger, kaféer, bensinstationer och biosalonger över hela Norden. Den frukt eller delar av frukten som inte går att göra produkter av komposteras till jord.