SEA & OCEANIA

Giới thiệu tính năng kĩ thuật của Universal Robots - Phần 1 - Phụ đề tiếng Việt

22 views
February 15, 2017
Trong phần 1 của loạt 6 video này, ông Andrew Pether, Giám đốc Bộ phận Hỗ trợ kỹ thuật của Universal Robots khu vực Đông Nam Á và châu Đại Dương, trình bày về tính năng cài đặt nhanh chóng và dễ dàng của Universal Robots.

Rate this video

1 star 2 star 3 star 4 star 5 star
Add a comment...
Post as (log out)