Giới thiệu tính năng kĩ thuật của Universal Robots - Phần 1 - Phụ đề tiếng Việt

SEA & OCEANIA

|

 03:32

Trong phần 1 của loạt 6 video này, ông Andrew Pether, Giám đốc Bộ phận Hỗ trợ kỹ thuật của Universal Robots khu vực Đông Nam Á và châu Đại Dương, trình bày về tính năng cài đặt nhanh chóng và dễ dàng của Universal Robots.