Giới thiệu tính năng kĩ thuật của Universal Robots - Phần 2 - Phụ đề tiếng Việt

SEA & OCEANIA

|

 03:25

Trong phần 2 của loạt 6 video này, ông Andrew Pether, Giám đốc Bộ phận Hỗ trợ kỹ thuật của Universal Robots khu vực Đông Nam Á và châu Đại Dương, trình bày về tính năng lập trình dễ dàng của Universal Robots.