SEA & OCEANIA

Giới thiệu tính năng kĩ thuật của Universal Robots - Phần 3 - Phụ đề tiếng Việt

February 15, 2017
Trong phần 3 của loạt 6 video này, ông Andrew Pether, Giám đốc Bộ phận Hỗ trợ kỹ thuật của Universal Robots khu vực Đông Nam Á và châu Đại Dương, trình bày về các cấu hình an toàn của Universal Robots.