SEA & OCEANIA

Giới thiệu tính năng kĩ thuật của Universal Robots - Phần 5 - Phụ đề tiếng Việt

16 views
February 15, 2017
Trong phần 5 của loạt 6 video này, ông Andrew Pether, Giám đốc Bộ phận Hỗ trợ kỹ thuật của Universal Robots khu vực Đông Nam Á và châu Đại Dương, giới thiệu về Universal Robots+, một thư viện trực tuyến cho các ứng dụng tiên tiến Cắm và Chạy (Plug & Play).

Rate this video

1 star 2 star 3 star 4 star 5 star
Add a comment...
Post as (log out)