Giới thiệu tính năng kĩ thuật của Universal Robots - Phần 5 - Phụ đề tiếng Việt

SEA & OCEANIA

|

 02:38

Trong phần 5 của loạt 6 video này, ông Andrew Pether, Giám đốc Bộ phận Hỗ trợ kỹ thuật của Universal Robots khu vực Đông Nam Á và châu Đại Dương, giới thiệu về Universal Robots+, một thư viện trực tuyến cho các ứng dụng tiên tiến Cắm và Chạy (Plug & Play).