Giới thiệu tính năng kĩ thuật của Universal Robots - Phần 6 - Phụ đề tiếng Việt

SEA & OCEANIA

|

 00:56

Trong phần cuối của loạt 6 video này, ông Andrew Pether, Giám đốc Bộ phận Hỗ trợ kỹ thuật của Universal Robots khu vực Đông Nam Á và châu Đại Dương, giới thiệu về Học viện Universal Robots bao gồm 6 khóa học trực tuyến để giúp bạn trở thành kĩ sư robot chuyên nghiệp. Với các khóa học này, ai cũng có thể sử dụng và lập trình robot vô cùng dễ dàng.