Giới thiệu UR SEAO - phụ đề tiếng Việt - Goro Shiraishi

SEA & OCEANIA

|

 03:56

Ông Goro Shiraishi, Giám đốc Kinh doanh khu vực Đông Nam Á và châu Đại Dương của Universal Robots, giới thiệu về việc áp dụng robot hợp tác sẽ mang đến giải pháp tự động hóa với nhiều lợi ích đáng kể cho các doanh nghiệp.