SEA & OCEANIA

Giới thiệu UR SEAO - phụ đề tiếng Việt - Ix Lee

25 views
January 31, 2017
Ông Ix Lee, Giám đốc Kinh doanh khu vực Đông Nam Á của Universal Robots, giới thiệu về việc áp dụng robot hợp tác sẽ mang đến giải pháp tự động hóa với nhiều lợi ích đáng kể cho các doanh nghiệp.

Rate this video

1 star 2 star 3 star 4 star 5 star
Add a comment...
Post as (log out)