[SEAO_VN Case Story_Subtitled] Dynamic Group_Universal Robots giúp tăng gấp bốn lần sản phẩm đúc phun tại Dynamic Group

Dynamic Group đã gặp khó khăn khi tuyển nhân viên sản xuất ép phun và muốn tận dụng tốt hơn lực lượng lao động hiện có của họ. Ba cánh tay robot cộng tác từ Universal Robots hiện nay đang đảm nhiệm một số tác vụ lặp đi lặp lại, giúp ổn định chất lượng sản phẩm và khả năng sản xuất tăng lên đến 400%.

Dynamic Group had difficulty staffing their injection molding production and wanted to make better use of their existing labor force. Three collaborative robot arms from Universal Robots have now taken over several repetitive tasks resulting in improved product consistency and production capacity increases of up to 400%.