[SEAO_VN Case Story_Subtitled] Scott Fetzer_Đội quân robot di động tại Tập đoàn điện tử Scott Fetzer ở Mỹ tối ưu hóa dây chuyền sản xuất tới 20%.mp4

Một đội quân robot lưu động của Universal Robots hiện đang nhận các lệnh hàng ngày để giải quyết những đơn hàng sản xuất điện lớn - nhỏ, thường xuyên biến động trong tập đoàn điện Scott Fetzer (SFEG) ở bang tennessee. Các robot cộng tác đã tối ưu hóa năng xuất lên 20%, đảm nhiệm các nhiệm vụ đơn giản nhưng nguy hiểm cho nhân viên công ty, giúp họ tập trung vào những công việc bổ ích hơn.

A mobile fleet of Universal Robots now receives daily work orders to solve ever-changing tasks with high mix - low volume electronics manufacturer Scott Fetzer Electrical Group (SFEG) in Tennessee. The collaborative robots have optimized production by 20 percent, taking over monotonous and potentially hazardous tasks from employees now reallocated to more rewarding jobs.