Tăng năng suất và sự linh hoạt với robot cộng tác di động

Các công ty ở mọi quy mô luôn rất quan tâm tới việc kết hợp robot cộng tác (collaborative robots - cobot) và robot di động tự động (AMR) cho các ứng dụng kho vận và sản xuất. Cùng tìm hiểu làm thế nào các công ty này có thể kết hợp những công nghệ này để tối ưu quy trình sản xuất và nâng cao kỹ năng cho lực lượng lao động.

Tham gia hội thảo trực tuyến và thu được kiến thức trong việc:
1. Tìm hiểu tại sao robot cộng tác của Universal Robots là lựa chọn hoàn hảo để kết hợp với robot di động tự động (AMR)
2. Tìm hiểu lợi ích của robot cộng tác di động đối với các quy trình sản xuất
3. Tham khảo các ví dụ thực tế về việc sử dụng robot cộng tác di động để tăng năng suất

(Nội dung truyền tải bằng Tiếng Việt, một số phần bằng tiếng Nhật)