VMIC VN

SEA & OCEANIA

|

 00:20

Có trụ sở chính tại tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam, Công ty Cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomin (VMIC) là công ty con thuộc Tập đoàn Vinacomin, một doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực khai thác than, khoáng sản thuộc sở hữu nhà nước. VMIC hỗ trợ Tập đoàn Vinacomin và các công ty kinh doanh khác trong ngành sản xuất phụ tùng cho dòng xe tải khai thác. https://www.universal-robots.com/vn/case-stories/c%C3%B4ng-ty-vmic/